Algemene informatie

Dit onderzoek is opgezet en wordt uitgevoerd in het Amsterdam UMC. De medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Achtergrond van het onderzoek

Uit onderzoek is bekend dat vrouwen die een keizersnede hebben ondergaan een afwijking kunnen hebben in de baarmoeder op de plek van het oude keizersnede-litteken. Deze afwijking betreft meestal een uitsparing in de baarmoeder en deze is zichtbaar te maken met een water of gelcontrastecho. De uitsparing wordt een niche genoemd. Op dit moment wordt een laparoscopische niche resectie als standaard behandeling aangeboden aan vrouwen met een grote niche met daarbij gynaecologische klachten, omdat is aangetoond dat deze ingreep de bloedingsklachten en pijn doet verminderen.

Bij een laparoscopische niche resectie wordt de uitsparing verwijderd en de baarmoeder hersteld door middel van een kijkoperatie. Dit blijkt een veilige methode.

Er zijn ook aanwijzingen dat een niche problemen kan geven bij het tot stand komen van een volgende zwangerschap, bijvoorbeeld als vocht zich verzamelt in de niche of de baarmoeder waardoor een embryo zich mogelijk minder goed kan innestelen en een zwangerschap dus niet tot stand komt.

Of een niche hier ook echt een negatief effect op heeft is nog onvoldoende onderzocht en wordt daarom nog niet als standaard behandeling aangeboden bij vrouwen met een grote niche die het nog niet gelukt is om zwanger te worden. Van de vrouwen die eerder een laparoscopische niche resectie hebben ondergaan zien we dat meer dan de helft van de vrouwen na de ingreep zwanger is geworden, waarvan een groot deel zelfs spontaan. Het is echter nog niet bekend of de kans op zwangerschap daadwerkelijk verbeterd na een  laparoscopische niche resectie ten opzichte van niets doen. Er zijn namelijk ook vrouwen met een niche die gewoon spontaan zwanger worden. Na een laparoscopische niche resectie moet het litteken 6 maanden herstellen en wordt geadviseerd om in deze periode niet zwanger te worden. Deze ingreep kan dus vertraging geven in de voortplanting.

about us